Oui Ring with White Diamond, White Diamond Baguettes and Black Enamel